Lidé hodnotí firmy

Atmoskop je on-line služba umožňující zaměstnancům hodnotit zaměstnavatelské prostředí zevnitř.

KLIENT (A PROBLÉM)

Atmoskop je on-line služba umožňující zaměstnancům hodnotit zaměstnavatelské prostředí zevnitř. Shromažďuje anonymní hodnocení zaměstnanců, a uchazečům o práci tak nabízí možnost nakouknout pod pokličku firmy a správně se rozhodnout, zda nastoupí či nikoli. Hodnocení jsou sice anonymní, ale ověřuje se, zda lidé v hodnocené firmě skutečně pracují či pracovali, neboť důvěryhodnost je pro Atmoskop klíčová.
Aby tato služba dobře fungovala, musí být recenze zaměstnanců pokud možno co nejupřímnější - a to bývá často výzva. Zaměstnavatele mají potřebu hodnotit často jen lidé, jejichž vztah k zaměstnavateli se extremizoval. Komunikační strategie si proto kladla snadno pochopitelné cíle: budovat povědomí o Atmoskopu a motivovat lidi k upřímným, neextremizovaným hodnocením. Co nejvíce lidí.

Důvěryhodnost je
pro Atmoskop klíčová

Koláž atmoskop

CO MY S TÍM

Pro Atmoskop jsme nejprve hledali insighty, které by mohly být východiskem práce na komunikaci. Na jejich základě byla připravena kampaň, kterou jsme následně posttestovali, identifikovali její slabé stránky a doporučili, jak je kompenzovat jinými prvky komunikačního mixu.

VÝSLEDEK

Výsledek nešlo přehlédnout. Počet recenzí se zvýšil z 25.000 na 116.000 za jeden rok.
Mimo jiné i díky vstupům z našeho výzkumu.

KLIENTOVA REAKCE

“Katka s Honzou ze Simply 5 nás provedli dvouměsíčním projektem, kdy jsme hledali příležitosti mezi středními a malými firmami. Od počátku jsme se setkali s maximální vstřícností a profesionalitou. Včas jsme dostali scénáře, byli zaškoleni na rozhovory, sami Simply 5 nám navrhli slaďovačku, když vyvstala potřeba, a výsledkem nebylo strohé předání powerpointu, ale workshop, na němž jsme si výsledky zažili. Dokonce jsme dostali i věci nad rámec projektu, třeba otestování 10 minikonceptů nových služeb nebo láhev Becherovky, která je u nás v týmu tak oblíbená. Doporučujeme a děkujeme.”

“Od počátku jsme se setkali s maximální vstřícností a profesionalitou ...”