Nový design láhve Pilsner Urquell

Ikona a chlouba českého pivovarnictví, značka Pilsner Urquell, změnila etiketu. Jsme rádi, že jsme k tomu mohli přispět svým dílem.

KLIENT (A SITUACE)

Značka Pilsner Urquell je zdrojem hrdosti českých pivařů a mnohými je považována za nejlepší pivo vůbec. Zlatá hliníková folie na vršku láhve byla považována za symbol láhve Pilsner Urquell, přestože se na láhvi objevila teprve před 15 lety. Pivaři ji vnímali jako doklad prémiovosti značky, navíc na shelfu viditelně odlišovala Pilsner Urquell od konkurence. Na druhou stranu hliníková folie představovala značnou ekologickou zátěž, proto se Klient rozhodl pro změnu designu láhve, který by byl výrazně ekologičtější. Klíčová výzkumná otázka zněla: Lze nahradit zlatou hliníkovou folii, aniž by utrpěly vnímaná prémiovost a viditelnost v obchodě?

CO MY S TÍM

Klient ve spolupráci s agenturou připravil několik variant nových designů. Nejprve jsme s pomocí kvalitativních rozhovorů a oční kamery zjistili, jaké prvky jsou podstatné z hlediska rozpoznatelnosti značky, viditelnosti na shelfu a vnímané prémiovosti. Tato zjištění Klient promítl do druhé verze návrhů, kde jsme opět kombinací rozhovorů a měření oční kamerou identifikovali vítězný návrh. V závěrečné, třetí, fázi testování jsme se ujistili, že změna obalu nebude mít negativní dopad na nákupní chování.

VÝSLEDEK

Výsledek můžete sami posoudit v obchodech. Na zdraví!