Z Prahy až do Budapešti díky Schweppes

Středoevropská tour po barech

KLIENT

Unikátní chuť nápoje Schweppes sahá až do roku 1783. Jako nejstarší nealkoholický nápoj je pro své perlivé osvěžení a charakteristickou chuť v mnoha zemích vyhledávanou značkou.

Spoustu hodin v českých, slovenských a maďarských barech.

CO MY S TÍM

Ve Schweppes chtěli posílit svou pozici v Česku, na Slovensku a v Maďarsku a dozvědět se proč, jak, co a komu. Proto jsme strávili půl roku na každém trhu. Zrealizovali desítky skupin a moderovali hodiny rozhovorů a etnografií. Diskutovali jsme s experty. Strávili spoustu hodin v českých, slovenských a maďarských barech. To vše, abychom na konci pomohli klientovi i agentuře porozumět tomu, kdo je cílovou skupinou značky, na jaké tenze a potřeby těchto skupin má značka odpovídat, jakým způsobem může naplňovat mezinárodní positioning tak, aby byla na daném trhu odlišená a zároveň silně relevantní.

KLIENTOVA REAKCE

„Simply5 byli velmi dobrým partnerem ve všech fázích. Kreativní v přípravě celého projektu a designu jeho částí. Agilní při jejich realizaci. Kompetentní v analytické části. A přitom schopní strategického výhledu do budoucna i kritického posouzení dílčích výstupů. Výsledky projektu včetně strategických závěrů byly přijaty interními i externími stakeholdry velmi pozitivně a to nám umožnilo neztrácet čas a rychle přejít na obou trzích do implementační fáze.“

Jeroen van Vliet, Consumer insight and strategy planning manager, Suntory Europe Export & Commercial markets

"...schopní strategického výhledu do budoucna i kritického posouzení dílčích výstupů."