Do hloubky

Archetypy
Archetypy jsou páteř našeho toolboxu. Pomáhají nám přemýšlet o značkách, měřit hlubší potřeby a lépe analyzovat data. Od založení Simply5 využíváme archetypální nástroje ve většině projektů zaměřených na řízení značek, komunikaci a inovační proces.
MetaForce
Síla značek tkví v tom, jak relevantní a specifický význam pro spotřebitele nesou. Metaforické rozhovory pomáhají značkám nalézat relevantní, specifické, a přitom intuitivně srozumitelné významy. MetaForce vychází z teoretického základu Zaltmanovy elicitace metafor s využitím jedinečné sady vizuálů. Ty stimulují představivost a schopnost přenášet významy ze zdánlivě nesouvisejících oblastí na vaši značku či produkt tak, abychom společně našli, co se možná dalo tušit, ale zatím to nikdo neuměl pojmenovat.
S:trap
Rychlý a chytrý nástroj pro testování a vývoj komunikace. Zjistíte, zda je vaše komunikace dost Sticky (přitažlivá), Salient (odlišná od ostatních), Signed (dobře brandovaná) i Sensible (relevantní), a dozvíte se, jak to zlepšit. S:trap hodnotí komunikační nápady v různých fázích vývoje a poskytuje jasná vodítka pro úpravy a zlepšení výkonu. Komunikací hodnotí na třech úrovních benchmarku (tržní, kategoriální a custom) a dokáže porovnat výkon vaší reklamy s konkurencí.
ConScan
Diskuse řízená stylem workshopu, kde respondenti chvíli diskutují společně a chvíli v podskupinách. Dokáže otestovat do hloubky až 30 konceptů nebo porovnat potřeby a reakce většího počtu odlišných cílových skupin.
SimplyTalk
S respondenty, kteří prošli našimi kvalitativními projekty, vytváříme komunitu SimplyTalk. Kreativní trust, který přes víkend posoudí návrhy jmen, reklamy nebo koncept nové služby a vy už v pondělí budete mít zpětnou vazbu. SimplyTalk umožňuje mimořádně rychle získat hlubší kvalitativní insighty a to přitom na vzorku, který se blíží menšímu kvantitativnímu výzkumu.