Strategicky

BrandMaven

Model značkové architektury připravený pro klienty Simply5. BrandMaven je užitečný zejména tam, kde práce na definování značky navazuje na předchozí projekty s využitím SimpSense nebo MetaForce.

Up*Stairs

Na co se soustředit v komunikaci značky v příštím období? Posílit povědomí? Upevnit asociaci na cílené potřeby a emoce? Budovat distinktivní symboliku? Vysvětlit širší poslání? Up*Stairs diagnostikuje, , v jaké fázi vývoje se značka nachází a definuje hlavní výzvy pro příští komunikaci.

SimpSense

Systém pro měření potřeb, segmentaci zákazníků, analýzu značek a definování architektury značky a portfolia. SimpSense využívá jedinečné nástroje pro měření vědomých i neuvědomovaných potřeb, které jsme vyvinuli a na řadě evropských trhů ověřili v letech 2009-2010. Od té doby pomohl více než 30 značkám (a řadě z nich opakovaně) formulovat relevantnější, úspěšnější a zacílenější strategie.

InnoVader

Systém pro dlouhodobé vytěžování segmentačních dat k vývoji silných  a správně zacílených inovačních konceptů. Umožňuje vyvíjet inovace cíleně a s důrazem na potřeby a spotřebitelské segmenty. Vytvoří až 20 silných, na datech založených, a přitom inovativních konceptů během jednoho měsíce. Strukturovaný proces. Unikátní datová analytika. Zapojení klientských týmů. Funguje.

Portfolio architektura

Jak obsloužit různé lidi jednou značkou s jasnou misí? Co vše může nabízet, komu, proč a co už ne? Jak odlišit jednotlivé výrobky, aby jim lidé rozuměli? A co když mám v jedné kategorii značky dvě? Nebo tři? Portfolio architektura sice není žádná věda, ale vyžaduje hodně pečlivosti a jasně řezané kontury. Umíme to. I díky zkušenostem a metodám popsaným výše.

Workshopy

Mnoha workshopů jsme se účastnili a ještě více jsme jich vedli. Využíváme elementů hry a zkušeností s moderováním, abychom vašim týmům pomohli dosáhnout shody o problému a jeho řešení, rozvinout inovační nápady nebo nastavit značkovou strategii.